Bim bim dứa (sấy thăng hoa)

- Sử dụng công nghệ sấy thăng hoa hiện đại nhất hiện nay;

- Thay thế snacks khoai tây

Xếp theo: