Đón nhận chứng nhận ISO22000:2018 của UASL (Anh quốc)

Iso 22000:2018 của Moonfood co.,ltd

     Moonfood co.,ltd đã hoàn thiện, tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Được tổ chức UASL (nước Anh) cấp chứng nhận ISO 22000:2018; Đủ tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm xuất khẩu quốc tế.
_ Số chứng nhận: FSMS/014897/0220
_ Kiểm tra số chứng nhận: http://uasl.uk.com

 
2020-03-04