Hợp đồng cung cấp nguyên liệu dứa tươi.

Hợp đồng cung cấp nguyên liệu dứa tươi.

Ngày 05 tháng 03 năm 2020, Moonfood co.,ltd đã ký kết hợp đồng với hợp tác xã Na Sang, Mường Chà và 05 hộ dân trồng dứa theo tiêu chuẩn VietGAP. Đây là các hộ tiêu biểu của hợp tác xã Na Sang trong mô hình trồng dứa sạch. Việc ký hợp đồng với các hộ này để đảm bảo nguồn nguyên liệu dứa tươi chuẩn cho việc sản xuất, chế biến dứa sấy của công ty Moonfood, từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm dứa sấy. Tùy thuộc vào việc tiêu thụ dứa sấy, sẽ mở rộng việc ký hợp đồng với các hộ dân trồng dứa khác.

2020-03-22