Tìm hiểu về các phương pháp sấy dứa hiện nay.

Bạn đã biết về các sản phẩm dứa sấy trên thị trường? Khám phá ngay.

- Thứ tự tăng dần các phương pháp sấy hiện đại, cho chất lượng dứa sấy tốt nhất (về giá trị kinh tế, dinh dưỡng, thời hạn bảo quản...)
(1) Dứa sấy tự nhiên -> (2) Dứa sấy chiên dầu ->3 Dứa sấy dẻo THÊM ĐƯỜNG -> (4) Dứa sấy NÓNG -> (5) Dứa sấy LẠNH -> (6) Dứa sấy LẠNH CHÂN KHÔNG -> (7) Dứa sấy THĂNG HOA
 + Dòng sấy dẻo: Dứa sấy tự nhiên, Dứa sấy nóng, Dứa sấy lạnh
 + Dòng sấy giòn: Sấy chiên dầu (không tính tiền :), Dứa sấy LẠNH CHÂN KHÔNG; Dứa sấy THĂNG HOA.

- Moonfood Co.,ltd đang phát triển hai sản phẩm: Dứa sấy lạnh và Dứa sấy Thăng hoa. Hai công nghệ hiện đại nhất của mỗi dòng sấy. Sản phẩm đã được cấp chứng chỉ ISO 22000:2018; đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đã xuất khẩu sang các nước EU.

2020-02-26